رد پای دو دختر، زاده ی کویر

جمعی از دانشجویان مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

تفاوت رشته ی مشاوره و روانشناسی

اکثر افراد زمان انتخاب رشته یا حتی بعد از انتخاب رشته در مورد بعضی از رشته های تقریبا مشابه شک دارند و نمیدونند کدوم را انتخاب یا ادامه بدهند. یکی از این رشته ها رشته ی مشاوره و روانشناسی(بالینی) است.

اول در مورد نحوه ی کار و بازار کار هر کدوم توضیح میدهم. این روزها روانشانسی و مشاوره به شغل هایی تبدیل شده که بازار کار خوبی دارد.

مشاور بعد از فارغ التحصیلی در دوره ی کارشناسی ارشد می تواند برای خود دفتری دایر کند و به ارائه ی خدمات مشاوره ای از قبیل مشاوره خانواده(که شامل ازدواج، مسائل زناشویی، مسائل عاطفی و ...)، شغلی و تحصیلی باشد. در واقع زمینه ی کاری یک مشاور شبیه به آن چیزی است که عموم مردم از یک روانشناس در ذهن دارند. به افرادی که به یک مشاور رجوع میکنند، مراجع کننده میگویند نه بیمار زیرا این افراد داری مسئله و مشکلاتی هستند نه بیماری.

در دوران دانشگاهی هم بیشتر دانشجویان مشاوره به تحصیل در مورد خانواده روابط خانوادگی، کودکان و مسائل و مشکلاتی که برای همه ی افراد در طول زندگی شان پیش می آید میپردازند. و برای ارائه ی خدمات مشاوره ای آماده می شوند.

اما یک روانشناس(بالینی)بعد از فارغ التحصیلی در دوران کارشناسی ارشد می تواند یک مطبی دایر کند و به درمان افرادی که دارای مشکلات روانی هستند بپردازد، به افرادی که به روانشناس بالینی مراجع میکنند عنوان بیمار داده میشود چون دارای مشکلات روانی است. روانشناسان در بیمارستان های روانی مشغول به کار می شوند.

در دوران دانشگاهی بیشتر به مطالعه ی بدن، فیزیولوژی ، اعصاب و غدد، مطالعه ی انواع بیماری های روانی، داروها و درمان هایشان می پردازند. همچنین دانش آموزان گروه تجربی هم میتوانند برای انتخاب رشته روانشناسی را انتخاب کنند، اما مشاوره مختص به گروه انسانی می باشد.

راهنمایی مشاوره و روانشناسی بالینی در 30 واحد درسی باهم تفاوت دارند. اگر چه سایر واحد ها مشابه اند اما لزوما بدان معنا نیست که به یک شیوه ی یکسان آموزش دیده می‌شوند، بلکه تاکیدات در هر کدوم متفاوت است.

و در نهایت آنچه که در جامعه ی ما مرسوم شده‌است بسیاری از فارغ التحصیلان روانشناسی بالینی هم به ارائه ی خدمات مشاوره ای می پردازند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلید واژه ها:

تفاوت مشاوره و روانشناسی بالینی _  راهنمایی مشاوره _ روانشناسی بالینی

[ چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 14:1 ] [ فائــــــــزه غالبی ] [ ]